پیامک های مهدوی (بخش 2)

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد

دعا کبوتر عشق است که بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا

ز پشت پرده ی غیبت به ما نظر دارد 

 

* * *

 

قطعه ی گمشده ای از پر پرواز کم است

یازده بار شمردیم و یکی باز کم است

 این همه آب که جاری است نه اقیانوس است

 عرق شرم زمین است که سرباز کم است

 

* * *

 

 نه در این کوه صدایی،نه در این دشت غباری

 نه به این روز امیدی، نه از آن دور سواری

 برس ای عشق به داد دل ما چشم به راهان

 تا کنیم عزم خود جزم به یاری سواری

 سعید بیابانکی

 

* * *

 

وقتی بیایی نسل طوفان در  رکابت

جنگل به جنگل این سواران در رکابت

وقتی بیایی آسمان نوشان خاکی

آتش نفس، بی مرگ مردان در رکابت

 

* * *

 

شب از حضیض نهان سوی اوج می آیند

چو وقتِ وقت رسد، فوج فوج می آیند

قسم به صبر وصفاشان، به رأیشان سوگند

به هیمه ی نفس اسب هایشان سوگند

که گرد ظلمت شب به باره می شویند

به خون تازه زمین را دوباره می شویند

 علی معلم

 

* * *

 

بخوانید یاران، همه دلداران

سرود هم عهدی در فراق جانان

می خوانم هر شب، شعر هم عهدی

شب جمعه منم و ذکر یا مهدی

/ 0 نظر / 22 بازدید