حضرت آیت الله خامنه ای

رابطه‌ی‌ بین‌ شیعیانی‌ که‌ این‌ اعتقاد را دارند، با مقام‌ ولایت‌ و مهدی‌ موعود،یک‌ رابطه‌ی‌ دایمی‌ است‌ و چه‌قدر خوب‌ و بلکه‌ لازم‌ است‌ که‌ یکایک‌ ما، قلباهم‌ این‌ رابطه‌ را با توجه‌ و توسل‌ و حرف‌ زدن‌ با آن‌ حضرت‌ حفظ کنیم‌. طبق‌همین‌ زیاراتی‌ که‌ وارد شده‌ و بعضا مأثور است‌ و به‌ احتمال‌ زیاد به‌ خودمعصوم‌(ع‌) مستند می‌باشد، این‌ رابطه‌ی‌ قلبی‌ و معنوی‌ بین‌ آحاد مردم‌ و امام‌زمان‌(عج‌) یک‌ امر مستحسن‌، بلکه‌ لازم‌ و دارای‌ آثاری‌ است‌; زیرا امید و انتظاررا به‌ طور دایم‌ در دل‌ انسان‌ زنده‌ نگه‌ می‌ دارد.

****** 

انتظار، یکی‌ از پربرکت‌ترین‌ حالات‌ انسان‌ است‌; آن‌ هم‌ در انتظار دنیایی‌ روشن‌از نور عدل‌ و داد. "یملا الله‌ به‌ الارض‌ قسطا و عدلا". خدای‌ متعال‌ به‌ دست‌او، سرزمین‌ بشری‌ و همه‌ی‌ روی‌ زمین‌ را از عدالت‌ و دادگستری‌ پرخواهدکرد. انتظار چنین‌ روزی‌ را باید داشت‌. نباید اجازه‌ داد که‌ تصرف‌ شیطانها و ظلم‌ وعدوان‌ طواغیت‌ عالم‌، شعله‌ی‌ امید را در دل‌ خاموش‌ کند. باید انتظار کشید. انتظار، چیز عجیبی‌ است‌ و دارای‌ ابعاد گوناگونی‌ می‌باشد. یکی‌ از ابعاد انتظار،اعتماد و امیدواری‌ به‌ آینده‌ و مأیوس‌ نبودن‌ است‌. همین‌ روح‌ انتظار است‌ که‌به‌ انسان‌ تعلیم‌ می‌دهد تا در راه‌ خیر و صلاح‌ مبارزه‌ کند. اگر انتظار و امیدنباشد، مبارزه‌ معنی‌ ندارد و اگر اطمینان‌ به‌ آینده‌ هم‌ نباشد، انتظار معنی‌ندارد. انتظار واقعی‌، با اطمینان‌ و اعتماد ملازم‌ است‌. کسی‌ که‌ شما می‌دانیدخواهد آمد، انتظارش‌ را می‌کشید و انتظار کسی‌ که‌ به‌ آمدنش‌ اعتماد و اطمینان‌ندارید، انتظاری‌ حقیقی‌ نیست‌. اعتماد، لازمه‌ی‌ انتظار است‌ و این‌ هر دو، ملازم‌با امید است‌ و امروز این‌ امید، امری‌ لازم‌ برای‌ همه‌ی‌ ملتها و مردم‌ دنیا می باشد.

******

ما که‌ منتظر امام‌ زمان‌ هستیم‌، باید در جهتی‌ که‌ حکومت‌ امام‌ زمان‌(علیه‌الاف‌التحیه‌والثناءوعجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌) تشکیل‌ خواهد شد، زندگی‌ امروز را در همان‌جهت‌ بسازیم‌ و بنا کنیم‌. البته‌، ما کوچکتر از آن‌ هستیم‌ که‌ بتوانیم‌ آن‌ گونه‌بنایی‌ را که‌ اولیای‌ الهی‌ ساختند یا خواهند ساخت‌، بنا کنیم‌; اما باید در آن‌جهت‌ تلاش‌ و کار کنیم‌.

******


مظهر عدل‌ پروردگار، امام‌ زمان‌(عج‌) است‌ و می‌دانیم‌که‌ بزرگترین‌ خصوصیت‌ امام‌ زمان‌(علیه‌الصلاه‌والسلام‌) ـ که‌ در دعاها و زیارات‌و روایات‌ آمده‌ است‌ ـ عدالت‌ می‌باشد: "یملا الله‌ به‌ الارض‌ قسطا و عدلا". ماباید امروز جامعه‌ را جامعه‌ی‌ عدالت‌ بکنیم‌. در بنای‌ یک‌ جامعه‌، عدالت‌ از همه‌چیز مهمتر است‌. عدالت‌، به‌ معنای‌ عدم‌ تبعیض‌ در حقوق‌ و حدود و احکام‌ است‌. عدالت‌، یعنی‌ کمک‌ به‌ مردم‌ محروم‌ و ضعیف‌. عدالت‌، یعنی‌ این‌ که‌ برنامه‌ها وحرکت‌ کلی‌ کشور، در جهت‌ تأمین‌ زندگی‌ مستضعفان‌ باشد. عدالت‌، به‌ معنای‌ این‌است‌ که‌ کسانی‌ که‌ در زیر سایه‌ی‌ سنگین‌ نظام‌ طاغوتی‌، از حقوق‌ خود محروم‌ماندند، به‌ حقوقشان‌ برسند. عدالت‌، یعنی‌ این‌که‌ عده‌ی‌ خاصی‌ برای‌ خودشان‌ حق‌ویژه‌یی‌ قایل‌ نباشند. عدالت‌، یعنی‌ این‌که‌ حقوق‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ و عمومی‌ وحدود الهی‌، یکسان‌ بر مردم‌ اجرا شود. اگر جلوی‌ کسانی‌ که‌ با تکیه‌ بر فریب‌ وزور و یا بر اساس‌ کارهای‌ ناصحیح‌ و مبتنی‌ بر عقلهای‌ مادی‌ و منحرف‌ از معنویت‌،توانستند به‌ چیزهایی‌ که‌ حق‌ آنها نبوده‌ است‌، دست‌ پیدا کنند، گرفته‌ شود تافرصتی‌ برای‌ ادامه‌ی‌ کار خود پیدا نکنند، عدالت‌ تحقق‌ پیدا کرده‌ است‌.

******

او وعده‌ی‌ الهی‌ و مصداق‌ لطف‌ خدا بر انسانیت‌ و بشریت‌ است‌. او مستوره‌ ونمونه‌یی‌ از اولیا و اصفیا و انبیا و برجسته‌ترین‌ بندگان‌ خداست‌. او نمایشگرمبلغ‌ فضل‌ الهی‌ بر بنی‌آدم‌ است‌. اینها چیزهایی‌ است‌ که‌ خود آنان‌ بیان‌فرمودند. اگر ما بتوانیم‌ در حد فهم‌ قاصر و ناقص‌ خودمان‌، رشحاتی‌ از این‌گفته‌ها را درک‌ کنیم‌ و بفهمیم‌، خیلی‌ برد کرده‌ایم‌.

****** 

ما ملتی‌ منتظر هستیم‌; ملتی‌ که‌ به‌ امید پیشرفت‌ و موفقیت‌، اقدام‌ و تلاش‌ وانقلاب‌ کرد و موفق‌ شد. ما امروز برای‌ انتظار، باید باب‌ بخصوصی‌ در زندگی‌ خودباز کنیم‌. حقیقتا ملت‌ ما باید روح‌ انتظار را به‌ تمام‌ معنا در خود زنده‌ کند. "ما منتظریم‌"، یعنی‌ این‌ امید را داریم‌ که‌ با تلاش‌ و مجاهدت‌ و پیگیری‌، این‌دنیایی‌ که‌ به‌ وسیله‌ی‌ دشمنان‌ خدا و شیاطین‌، از ظلمات‌ جور و طغیان‌ وضعیف‌کشی‌ و نکبت‌ حاکمیت‌ ستمگران‌ و قلدران‌ و زورگویان‌ پرشده‌ است‌، در سایه‌ی‌تلاش‌ و فعالیت‌ بی‌وقفه‌ی‌ ما، یک‌ روز به‌ جهانی‌ تبدیل‌ خواهد شد که‌ در آن‌،انسانیت‌ و ارزشهای‌ انسانی‌ محترم‌ است‌ و ستمگر و زورگو و ظالم‌ و قلدر و متجاوزبه‌ حقوق‌ انسانها، فرصت‌ و جایی‌ برای‌ اقدام‌ و انجام‌ خواسته‌ و هوی‌ و هوس‌خود، پیدا نخواهد کرد. این‌ روشنایی‌، در دیدگاه‌ ما نسبت‌ به‌ آینده‌ وجوددارد.

****** 

عقیده به امام زمان، نمی‏گذارد مردم تسلیم شوند؛ به شرطی که این عقیده را درستبفهمند. وقتی که این عقیده به طور حقیقی در دلها جا بگیرد، حضور امامِ غایب در میانمردم حس می‏شود. امام بزرگوار و عزیز و معصوم و قطب عالم امکان و ملجأ همه خلایق،اگر چه غایب است و ظهور نکرده، اما حضور دارد. مگر می‏شود حضور نداشته باشد؟ مؤمن،این حضور را در دل خود و با وجود و حواس خویش حس می‏کند. آن مردمی که می‏نشینند،راز و نیاز می‏کنند؛دعای ندبه را با توجّه می‏خوانند و زیارت آل یاسین را زمزمهمی‏کنند و می‏نالند، می‏فهمند چه می‏گویند. آنها حضور این بزرگوار؛ را حس می‏کنند؛ولو هنوز ظاهر نشده و غایب است. غیبت او، به احساس حضورش  ضرری نمی‏زند. ظهور نکردهاست؛ اما هم در دلها و هم در متن زندگی ملت حضور دارد. مگر می‏شود حضور نداشتهباشد؟  شیعه خوب کسی است که این حضور را حس کند و خود را در حضور او احساسنماید. این، به انسان امید و نشاط می‏بخشد. این ملت بزرگ، بیش از همه چیز به همینامید نیاز دارد؛ ملتی که در راه خدا و برای عظمت اسلام، مجاهدت و مبارزه می‏کند وافتخار طول تاریخ بشر و همه تاریخ اسلام شده و پرچم اسلام را در زمان ما به اهتزازدر آورده است. چنین ملتی، بیشتر از همه چیز، به همین امید درخشان احتیاج دارد. آناعتقاد، این امید را به او می‏بخشد.

****** 

امروز ذهنیت بشر، آماده‌ى آن است که بفهمد، بداند و یقین کند که انسان والایى خواهدآمد و بشریت را از زیربارهاى ظلم و ستم نجات خواهد داد؛ همان چیزى که همه‌ىپیغمبران براى آن تلاش کرده‌اند، همان چیزى که پیغمبر اسلام در آیه‌ى قرآن، وعده‌ىآن را به مردم داده است: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم» دستقدرت الهى به‌وسیله‌ى یک انسان عرشى، یک انسان خدایى، یک انسان متّصل به عالمهاىغیبى، معنوى و عوالمى که براى انسانهاى کوته‌نگرى مثل ما قابل درک و تشخیص نیست،مى‌تواند این آرزو را براى بشریت برآورده کند. لذا دلها، شوقها و عشقها به سمت آننقطه، متوجّه و روزبه‌روز متوجّه‌تر است. ملت ایران، امروز این امتیاز بزرگ را داردکه فضاى کشور، فضاى امام زمان است. نه فقط شیعه در همه‌ى عالم، بلکه همه‌ى مسلماناندر انتظار مهدى موعودند. امتیاز شیعه این است که این موعود الهى و قطعىِ همه‌ىطوایف مسلمین، بلکه همه‌ى ادیان الهى را با اسم و رسم و خصوصیات و تاریخ ولادتمى‌شناسد. خیلى از بزرگان ما در همین دوران غیبت، آن عزیز و محبوب دلهاى عاشقان ومشتاقان را از نزدیک، زیارت کرده‌اند. بسیارى از نزدیک با او بیعت کرده‌اند. بسیارىاز او سخن دلگرم کننده شنیده‌اند. بسیارى از او نوازش دیده‌اند و بسیار دیگرى بدوناین‌که او را بشناسند، از او لطف و نوازش و محبّت دیده و او را نشناخته‌اند. درهمین جبهه‌ى جنگ تحمیلى، جوانانى که در لحظه‌هاى حسّاس، احساس نورانیت و معنویتکردند، لطفى از غیب به‌سوى دلهاى خودشان حس و لمس کردند و نشناختند و نفهمیدند،بسیارند. امروز هم همان‌طور است.

****** 

وجود مقدس حضرت بقیةاللَّه (ارواحنافداه) استمرار حرکت نبوت‏ها و دعوت‏هاى الهى استاز اول تاریخ تا امروز؛ یعنى همان‏طور که در دعاى ندبه مى‏خوانید، از «فبعض اسکنتهجنّتک» - که حضرت آدم است - تا «الى ان انتهى الامر» - که رسیدن به خاتم‏الانبیاء (صلّى‏اللَّه ‏علیه ‏واله) هست - و بعد مسأله‏ى وصایت و اهل بیت آن بزرگوار، تامى‏رسد به امام زمان، همه، یک سلسله‏ى متصل و مرتبط به هم در تاریخ بشر است. این،بدین معناست که آن حرکت عظیم نبوت‏ها، آن دعوت الهى به‏وسیله‏ى پیامبران، در هیچنقطه‏یى متوقف نشده است. بشر به پیامبر و به دعوت الهى و به داعیان الهى احتیاجداشته است و این احتیاج تا امروز باقى است و هر چه زمان گذشته، بشر به تعالیم انبیانزدیک‏تر شده است. امروز جامعه‏ى بشرى با پیشرفت فکر و مدنیت و معرفت، بسیارى ازتعالیم انبیا را - که ده‏ها قرن پیش از این، براى بشر قابل درک نبود - درک کردهاست. همین مسأله‏ى عدالت، مسأله‏ى آزادى، مسأله‏ى کرامت انسان - این حرفهایى کهامروز در دنیا رایج است - حرفهاى انبیاست. آن روز عامه‏ى مردم و افکار عمومى مردماین مفاهیم را درک نمى‏کردند. پى‏درپى آمدن پیغمبران و انتشار دعوت پیغمبران، اینافکار را در ذهن مردم، در فطرت مردم، در دل مردم، نسل به نسل نهادینه کرده است. آنداعیان الهى، امروز سلسله‏شان قطع نشده است و وجود مقدس بقیةاللَّه‏ الاعظم (ارواحنافداه) ادامه‏ى سلسله‏ى داعیان الهى است، که در زیارت آل یاسین مى‏خوانید: «السّلام علیک یا داعى‏اللَّه و ربّانى آیاته». یعنى شما امروز همان دعوت ابراهیم،همان دعوت موسى، همان دعوت عیسى، همان دعوت همه‏ى پیغمبران و مصلحان الهى و دعوتپیامبر خاتم را در وجود حضرت بقیةاللَّه مجسم مى‏بینید. این بزرگوار، وارث همه‏ىآنهاست و دعوت و پرچم همه‏ى آنها را در دست دارد و دنیا را به همان معارفى که انبیادر طول زمان آورده‏اند و به بشر عرضه کرده‏اند، فرا مى‏خواند. این، نکته‏ى مهمىاست.

****** 

 

ما به زمان ظهور امام زمان(ارواحنا فداه) این محبوب حقیقی انسان ها، نزدیک شده ایم. ملت ایران به فضل پروردگار و باهدایت های معنوی ولی الله الأعظم(ارواحنا فداه) خواهد توانست کاخ پر عظمت تمدن اسلامی را بار دیگر در عالم بر افراشته نماید، این آینده قطعی شما است.

جوانان خودشان را برای این حرکت عظیم آماده کنند! نیروهای مؤمن و مخلص این را هدف قرار بدهند! شما جوانان به کمک خدا و به امید او، آن روز را خواهید دید و به دست خودتان ان شاء الله آن روز را خواهید ساخت!

/ 0 نظر / 12 بازدید