پیامک های مهدوی (بخش 3)

یا علی جانم به قربانت بگو مهدی کجاست

بوسه ام تقد یم دستانت بگو مهدی کجاست

گاه گاهی جمعه ها دل بی قراری می کند

می شوم این هفته مهمانت، بگو مهدی کجاست

 

* * *

 

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد، نیامدی

چه اشک ها به چهره ها رسوب شد، نیامدی

خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن

خدای ما دوباره سنگ وچوب شد، نیامدی

برای ما که خسته ایم ودل شکسته ایم، نه

ولی برای عده ای چه خوب شد، نیامدی

تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام

دوباره صبح، ظهر، نه غروب شد، نیامدی

 

 

* * *

 

عمری به انتظار نشستم، نیامدی

دل را به روی غیر تو بستم، نیامدی

ای خضر راه گم شدگان در مسیر عشق

چشم انتظار هر چه نشستم، نیامدی

گفتند سبز پوش تو از کعبه می رسد

هر جمعه رو به کعبه نشستم نیامدی

 

* * *

 

امشب نشسسه بر دلم غم های عالم

بی تو گذشت این جمعه هم آقای عالم

این جمعه هم از تو خبر حتی نیامد

شب آمد و من ماندم و غم های عالم

 

* * *

 

این جمعه هم گذشت و تو اما نیامدی

ای روح آسمانی دریا نیامدی

ای از تبار آینه ها ای حضور سبز

ای آ خرین ذخیره طه نیامدی

 

* * *

 

با سمند سرکش شراب عشق تو

ندبه می کنم : (( حبیب من کجاست ؟

ماه من، تمام هستی ام کجاست ؟

آی آسمان بگو به من

که حجت خدا، روح آفتاب محور زمین

تمام عشق فاطمه، مهدی ام کجاست؟!))

 سید محسن بنی فاطمی

 

* * *

 

ای بهانه ی تمام اشک های صبح جمعه ام!

ناله های ندبه ام!

چه می شود به این نگاه بی رمق نظر کنی؟!

 

* * *

 

فارس حجاز !

یار دلنواز!

کی شود برای لحظه ای امید من!

ز سرزمین سینه ام گذر کنی ؟

سید محسن بنی فاطمی

 

* * *

 

عصا ره ی همه ی گل های احمدی، مهدی است

گل همیشه بهار محمدی، مهدی است

 

* * *

 

آن که می گفت: ز یک گل نشود فصل بهار

چه خبر داشت که همچون تو گلی می روید

 

* * *

 

خوب است ما هم مثل باران حس بگیریم

هر شب سراغی از گل نرگس بگیریم

 

* * *

 

آه می کشم تو را با تمام انتظار

پر شکوه کن مرا ای کرامت بهار!

 

* * *

 

ده روز مهر گردون افسانه است وافسون

یک لحظه خدمت تو، بهتر ز مُلک ما را

 

* * *

 

من ره به خلوت عشق هرگز نبرده بودم

پیدا نمی شدی تو، باید که مرده بودم

 

* * *

 

زلیخا دیدن و یوسف شنیدن

شنیدن کی بود مانند دیدن

 

* * *

 

طلایه دار سحر گاه نور می آید

امیر قافله ی عشق و شور می آید

/ 0 نظر / 32 بازدید