خواب شوم مسیحیان صهیونیست

با شروع حمله نظامی آمریکا و انگلیس به عراق، تحلیل گران و نویسندگان بسیاری در مورد ابعاد مختلف نظامی، سیاسی و استراتژیک این جنگ به تحلیل و بررسی پرداختند. اما با وجود این حجم بزرگ مطالب، هنوز بعد دیگری از این تهاجم که همان جنبه مذهبی قضیه است، از دید تحلیل گران مخفی مانده است.
اعلام جنگ آمریکا به عراق و اشغال نظامی آن براساس فشارها، عقاید و ایده های گروهی با نام «مسیحیان صهیونیست» صورت گرفته است. مسیحیان صهیونیست، تحت تأثیر عقاید مذهبی خود، تفسیری مذهبی از این جنگ ارائه می دهند. به عقیده آنان، جنگ عراق پیش زمینه حوادث قبل از ظهور مسیح است و وقوع این جنگ، بر پیشگویی های کتاب مقدس مهر تأیید می زند. مسیحیان صهیونیست، از اعضای مکتب و اعتقادات مسیحیت به شمار می آیند، که سعی دارند با مطالعه جزء به جزء کتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) و با تکیه بر عصمت حرفی آن، وقایع آینده را پیشگویی و تفسیرکنند. همین اعتقاد ویژه، این گروه را از دیگر اندیشمندان مسیحی متمایز می سازد.
پایه اعتقادات این مکتب در قرن نوزدهم و تحت تأثیر نگرشی ویژه به کتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) شکل گرفت. بر طبق اعتقادات آنها، تاریخ بشریت به هفت عصر تقسیم می شود؟
در حال حاضر، جهان در حال پشت سر گذاشتن دوره ششم حیات تاریخی خود و آماده شدن برای ورود به عصر هفتم که همان ظهور مسیح است، می باشد.
براساس پیشگویی ها، در عصری که ما زندگی می کنیم، فجایع بی سابقه و حوادث بسیاری اتفاق می افتد که در نهایت به آخرین جنگ سرنوشت ساز بشریت یا همان «آرماگدون» ختم می شود.در این جنگ، مسیح دشمنان خود را از بین برده و سلطنت هزار ساله خود را بر پا می کند. به همین دلیل به پیروان این عقیده، «هزاره گرا» گفته می شود. اکثر طرفداران این مکتب که بالغ بر 12 میلیون نفر هستند، در آمریکا مستقر می باشند. عده ای از آنها کرسی های کنگره و پست های مختلف در سطوح گوناگون را در دولت کنونی آمریکا، دراختیار دارند.
می گویند خود «جرج بوش»، رئیس جمهور آمریکا، نیز یکی از مسیحیان صهیونیست است. او به طور مرتب در جلسات مطالعه و تفسیر کتاب مقدس شرکت می کند و آنرا یکی از آیین های مهم مذهبی می داند.
همچنین تعدادی از همکاران و هم قطاران جرج بوش نیز عضوی از مسیحیان صهیونیست به شمار می آیند که از آن جمله می توان «دونالد اوانس» دبیر بازرگانی را نام برد که به لحاظ نفوذ با «بیلی گراهام»، کشیش مسیحی صهیونیستی، که در طول مبارزات انتخاباتی بوش در کنار او و در جلسات، مؤعظه می کرد، برابری می کند. مسیحیان صهیونیست عقیده دارند که براساس پیش گویی ها اشغال عراق پیش زمینه وقایع قبل از ظهور مسیح است. آنان اعتقاد راسخی به پیش گویی های مطرح شده در کتاب «مکاشفات یوحنا» (عهد جدید) دارند.
علیرغم متن بسیار مبهم و نمادین این پیشگویی ها در کتاب مقدس، فصل های مربوط به «عراق» بسیار واضح آمده است. در کتاب مقدس، عراق با نام «بابل» معرفی شده است.
با وجود اینکه در طول تاریخ، عراق بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته است، مسیحیان صهیونیست عقیده دارند که تصرف عراق توسط آمریکا با ظهور مجدد مسیح مرتبط است و بر طبق عقیده مسیحیان صهیونیست عقیده دارند که تصرف عراقی توسط آمریکا با ظهور مجدد مسیح مرتبط است و بر طبق عقیده مسیحیان صهیونیست، طرح تقسیم عراق به سه ناحیه، احتمالا با عبارت «و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت...» منطبق است. حتی این گروه لشکری از کشیشان صهیونیست را به عراق فرستاده اند تا مردم عراق را متقاعد کنند که تصرف کشورشان، امر محتوم الهی بوده است و در پیش گویی های کتاب مقدس به صراحت به آن اشاره شده و آنها باید آن را بپذیرند. «گراهام فرانکلین» در مورد این مبلغین گفته است، آنها به عراق رفته اند تا به عنوان یک مسیحی، عشق و علاقه خود را به مردم نشان دهند و آنها این کار را با نام مسیح انجام می دهند.
براساس عقاید مسیحیان صهیونیست، بسیاری از متون کتاب مقدس و از جمله سرود مذهبی «حزقیال نبی»، که در عهد عتیق آمده است. به لزوم تجمع یهودیان در فلسطین و تشکیل حکومت یهودی اشاره می کند و حتی عقیده دارند که یهودیان باید به سوی فلسطین مهاجرت کنند، تا نقش خود را در وقایع دوران ظهور مسیح ایفا نمایند.
با نگاهی به گذشته در می یابیم که اعتقاد مسیحیان صهیونیست به این موضوع، حتی به قبل از تولد جنبش صهیونیسم برمی گردد، و آنها از آن زمانی سعی بر تحقق این پیشگویی ها داشته اند.
و حتی امروز که سال ها از زمان تاسیس اسرائیل می گذرد، مسیحیان صهیونیست تمام تلاش خود را برای جذب یهودیان از اقصی نقاط جهان به سوی اسرائیل، انجام می دهند.
مسیحیت صهیونیست شامل ده ها انجمن است که مهمترین آن «سفارت مسیحیت» واقع در اورشلیم، به شمار می آید.
مسیحیان صهیونیست براساس مطالب کتاب سفر پیدایش تورات، تلاش می کنند تا حکومت اسرائیل را از نیل تا فرات گسترش دهند.
تورات، سفر پیدایش، باب پانزدهم، ردیف 18:
«در آنروز خداوند با ابرام عهد بست و گفت، این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم.»
به همین علت است که مسیحیت صهیونیسم با فرآیند صلح خاورمیانه به شدت مخالف است. و از دولت اسرائیل می خواهند که سرزمین های اشغالی را یکپارچه سازد. آنان همچنین به دلیل اعتقاد خود مبنی بر ساخت معبد سلیمان و اینکه معبد سلیمان در زیر مسجد الاقصی واقع است، به شدت سعی در تخریب مسجد الاقصی دارند. براساس اعتقاد آنان، مسیح پس از ظهور در معبد سلیمان نماز می گذارد، پس مسیحیان باید تا زمان ظهور مسیح مراسم عبادی و قربانی خود را مطابق شریعت موسوی در معبد سلیمان تمرین کنند.
همچنین مسیحیان صهیونیست در حال آماده سازی خود هستند تا در صورت محیا شدن شرایط با مسلمین وارد جنگ شوند و وقوع این جنگ را براساس پیش گویی ها محتوم می دانند.
مسیحیان صهیونیست برخلاف نظر اکثریت کلیساهای دیگر، مخالفان یهودیت و یهودیان- کسانی که خود را مردم برگزیده خداوند می دانند- دشمن و محور شرارت محسوب می شود.
براساس عقاید آنان، فلسطینیان، اعراب و مسلمین دشمنان یهودیت هستند و باید با آنها جنگید. آنان این موضوع را به صراحت در کنفرانس هایشان مطرح می کنند و در مقالاتشان مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
بنابراین از نظر آنان، تروریست بودن اعراب و مسلمین امری عادی و مسلم است.
«جی آر گراهام» در یکی از کتاب هایش می گوید: اسلام یک دین شیطانی است و قرآن عامل تحریک مسلمین به سمت خشونت است.
پیروان این اندیشه، دولت آمریکا را به همراهی با اسرائیل درجهت ازبین بردن تمامی امکانات و توانایی های مسلمین که به عنوان خطری برای حیات اسرائیل می باشد کرده اند.
آنان آینده جهان را به بدترین شکلی متصور می شوند و وضعیت جهان را به بدترین شرایط آخرالزمان سوق می دهند وبرای رسیدن به این هدف ازهیچ تلاشی فروگذار نمی کنند، زیرا به عقیده آنان پیشگویی های کتاب مقدس اینگونه می گویند.
«پت رابرتسون»، کشیش معروف مسیحی صهیونیستی عقیده دارد: «وضعیت جهان، نباید به سوی صلح و بهبود حرکت کند، جهان را باید به سمت بدترین شرایط ممکن سوق داد، مسیحیان باید بیاموزند که چگونه موجب تأخیر ظهور مسیح نشوند. بنابراین حتی مسیحیان نباید نگران آسیب های زیست محیطی باشند، زیرا براساس پیش گویی ها، این امر مقدمه ظهور مسیح است.»
از نگاه آنان، وقوع جنگ ها پیش زمینه ظهور مسیح است و نباید برای توقف جنگ و یا برقراری صلح تلاش صورت گیرد. زیرا آنها عقیده دارند قبل ازظهور مسیح صلحی وجود ندارد و همه جهانیان در جنگ به سر می برند.
«جیم رابرتسون» یکی از کشیشان معروف تلویزیونی می گوید: «قبل از ظهور مسیح صلحی وجود ندارد، و تا قبل از ظهور مسیح هر تلاشی برای برقراری صلح، بی معنی و برخلاف گفتار خداوند و مسیح است».
«استراسبورگ» سرپرست یکی از سایت های اینترنتی که به جمع آوری و بررسی و تطبیق وقایع پیش از ظهور مسیح می پردازد، می نویسد: «من از واقعه یازدهم سپتامبر بسیار خشنود شدم. و مؤمنین به علت جو عمومی حاکم به دروغ از وقوع این حادثه اظهار تأسف کردند، اما آنان از عمق وجودشان، ایمان دارند که این حادثه، خواست آنان که همان ظهور مسیح است، را محقق می سازد

/ 0 نظر / 12 بازدید